Bezpieczeństwo

Od 20 kwietnia można przemieszczać się w celach rekreacyjnych, dzięki czemu możliwe jest indywidualne pokonanie jednej z naszych tras. Pamiętajmy jednak o kilku ważnych zasadach dotyczących bezpieczeństwa oraz o aktualnie obowiązujących ograniczeniach:

  • Każdy wyrusza na trasę indywidualnie w odstępach czasu nie mniejszych niż 10 minut. Możliwość pokonania trasy rozciągnięta jest na ponad tydzień, dzięki czemu zapobiegamy jakiemukolwiek gromadzeniu się ludzi. Trasę należy pokonywać samodzielnie unikając kontaktu z innymi osobami.
  • Większość czasu w trakcie pokonywania trasy będziecie przebywać na terenach leśnych, gdzie nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Pamiętajcie jednak o tym obowiązku w miejscach, gdzie trasa prowadzi poza lasem.
  • W przypadku spotkania na trasie osób trzecich należy zachować odpowiedni dystans społeczny (minimum 2m).
  • Odbiór urządzeń GPS odbywa się z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych.